השקעות בשוק ההון

משקיעים בשוק ההון בורסה השקעות פיננסיות

מסחר בחוזי הפרשים

אתר שוק ההון

באתר זה ניתן למצוא מידע אודות כיצד להתמודד בתבונה עם שוק ההון וכספים  ולהבין מושגים כגון מדד ,השקעות , שוק ההון ,משקיע , מניות , תיק השקעות ,איך להרוויח , מכשיר פיננסי , אג"ח , אנליסטים , טיפ , תעודות סל , אגרות חוב ,אופציות וקרן נאמנות

 

שימושון

קישורים

מבזקי כלכלה

ניהול תיק השקעות

דף הבית

טיפים למשקיע

מסחר במט"ח

חוזי הפרשים

משקיעים בשוק ההון בבורסה

חוזי הפרשים

מכשירים להשקעה

אגרות חוב - אג"ח

פוזיציה

סרטון הדגמה

מסחר בבורסה אונליין

הוראת קניה בבורסה

פוזיציה פתוחה

הלוואות לעסקים קטנים

   

סוגי השקעות למשקיע החכם -

מניות - סחור ללא עמלות, בחוזה הפרשים על מניות. סחור במניות עם מינוף
פתח חשבון והתחל לסחור ב-5 דקות!

פורקס - מסחר בשערי מטבע. אין עמלות או דמי חבר , מינוף גבוה, ביטחונות נמוכים , כלי מסחר מתקדמים בחינם. התחל לסחור מיד!

מסחר ממונף בחוזה הפרשים על מדדים מכל העולם - ללא עמלות, ללא תשלומים חודשיים , ציטוטי מדדים בזמן אמת - בחינם , סחור במדדים עם מינוף , הפקד כסף לחשבון בקלות ובזמן קצר.

מסחר ממונף בסחורות - ללא עמלות ו/או דמי מנוי , פתח פוזיציות קניה או מכירה , מסחר בסחורות עם מינוף , שלטיה מלאה ברווחים ובהפסדים

מסחר בחוזה הפרשים  - מסחר ללא עמלות או דמי מנוי , חוזי הפרשים, CFD, על מגוון כלים פיננסים , סחור בעליות ובירידות של השוק.
 

 

פלטפורמה שפותחה למשקיע החכם מאפשרת לסחור בחוזי הפרשים בלבד על מניות, אנדקסים, סחורות, מתכות, ומט"ח

* מניות / ניירות-ערך / חוזי הפרשי הון - Google, Vodafone, Barclays, Nokia, BMW…

השקעות בורסה שוק ההון   מאמינים ב:

שקיפות– אנו מסבירים בדיוק מה המשקיע יכול לקבל, ועבור מה הוא משלם. אין עמלות ותשלומים נסתרים.  

מקצועיות – בתכנון ופיתוח פלטפורמת המסחר קיים דגש על מקצועיות, ופשטות שתאפשר מסחר רציף, ונוח ללקוח.

ענווה – תמיד חשוב להיות צנועים וענווים, גם בתקופה של פריחה וגם בתקופה של מיתון. במסחר לעיתים אתה למעלה ולעיתים אתה למטה, היה צנוע ושקול.

* מסחר בחוזי-הפרשי מדדים - S&P 500, FTSE 100, DAX 30…

* מסחר מט"ח - EUR/USD , EUR/GBP, USD/JPY…

* חוזי-הפרשים בסחורות - נפט גולמי, זהב, כסף, אורז...

פתיחת החשבון מהירה - הורד את התוכנה , תוך מספר דקות חשבונך יפתח ותתחיל לסחור בזמן אמת במניות, מדדים, פורקס-מטבעות, סחורות ועוד תוך שליטה ברווחים ובהפסדים. בתור התחלה קבל מתנה 50 ₪ בונוס ללא הפקדה. להורדה ישירה של התוכנה

המסחר נעשה בצורה יעילה ופשוטה, על בסיס חוזה הפרשים ללא קניה או מכירה של ניירות ערך בכל צורה.   

 

קריטריונים לבחירת השקעות

לאחר שהשקעת עמל רב בצבירת הון באופן אישי או בחברה , החלטת להשקיע את הכסף על מנת לשמור על ערכו ולמנף אותו על מנת להרוויח הון נוסף. בפניך מגוון אפשרויות להשקעה והבחירה בדרך מסוימת תקבע אם תהיה בין 90 אחוז מאלה שנכשלים או 10 אחוז המרוויחים. התנהגות נכונה שמקורה במשמעת עצמית , ידע ושיטת עבודה יחסכו לך הפסדים.

קרן נאמנות -

קרן נאמנות היא כלי שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך והפקת רווחים משותפת מהחזקתם ומכל עסקה בהם. מנוהלת על-ידי מנהל הקרן, והיא פועלת על פי הסכם נאמנות שפרטיו פורסמו באמצעות תשקיף.
משקיעה לפי מדיניות השקעה, הנקבעת מראש וניתנת לשינוי מעת לעת, לאחר שמתריעים על כך בפני החברים המשקיעים בקרן. ישנם סוגים רבים של קרנות נאמנות, מהן מנייתיות אשר מדיניות ההשקעה שלהן קובעת כי על מנהליהן להשקיע שיעור מסוים מסך הנכסים שלהן במניות. ההשקעות לפי סוגי המדיניות של הקרן יכולות להשתייך לסקטורים שונים בתחומי המסחר והכלכלה (כללי, ענפים, מדדים, אופציות, אג"ח להמרה וכו') ומהן המתמקדות באפיקי השקעה אחרים, כגון מק"מ, אג"ח צמודות מדד, אג"ח במט"ח ועוד.
הקרן מורכבת מיחידות השתתפות אשר כל אחת מהן מקנה זכות שווה בנכסי הקרן. קרנות המשקיעות בני"ע של חברות מענפים שונים נוטות להשיג תשואות הקרובות לאלו של השוק ואילו קרנות המתמחות בני"ע של חברות הפועלות בענף מסוים נוטות להיות חשופות לסיכון הענף ולתשואה בו.

קרן מתמחה  - קרן המשקיעה שיעור ניכר מנכסיה באפיק השקעה אחד. למשל: קרן המתמחה במניות, קרן המתמחה בצמודי מדד, קרן המתמחה במט"ח. לפי הגדרת בנק ישראל - קרן המשקיעה לפחות 75% מנכסיה באפיק אחד, וזאת לפי ממוצע אחזקותיה ב- 18 החודשים האחרונים.

קרן מעורבת  - חבות המס מתחלקת בין מחזיק היחידה והקרן. מחזיק היחידה יחויב במס בשיעור של 15% על רווח הון ראלי במועד מימוש היחידה. הפסדים ניתן לקזז בשיעור של 15% מגובה הפסד ההון.

איגרת חוב / אג"ח - Bond

מכשיר פיננסי חשוב לגיוס הון זר הנושא ריבית המציין תעודת התחייבות לתשלום שלצידה שיעבוד של נכס. מנפיק איגרת החוב מקבל את הסכום הנקוב באיגרת מרוכש האיגרת מראש, ומתחייב לשלם את הסכום הנקוב, בתוספת ריבית, במועד מאוחר יותר. תשלום החוב יכול להתבצע בבת אחת או לשיעורין, והערבות לחוב עשויה להיות התחייבותו של מנפיק האיגרת או קניין ממשי.

פלוס 500 מסחר אונליין

תעודות סל

 תעודת סל נייר ערך שנועד לחקות את התנהגות המדד עליו היא מתבססת תעודות הסל הן על מגוון מדדים, המעוף ,התל-טק , ת"א 100, מט"ח (דולר,אירו) מדדי בורסות זרות ה-p&S 500 , היורוסטוקס 50. ואפילו הניקיי היפני. הן נסחרות באופן רציף.

החברה המנפיקה את התעודות מתחייבת בפני המשקיע המעוניין בכך להמיר בכל עת את התעודות שנמצאות בידיו במניות המדד  או  בשווי המדד .בעיני המשקיעים תעודות הסל הופכות לכלי נפוץ משום שמדובר באמצעי נח ,מהיר ופשוט להשקעה במדד מסוים.
המסחר בהם פשוט ,הנזילות שלהם גבוהה ביחס למניות. ובניגוד לקרנות נאמנות הן מאפשרות מסחר תוך יומי ומכירה בחסר
לתעודות הסל גם חסרונות , חלק מהתעודות גובות העלויות הן עבור קניה.מכירה ודמי משמורת וגם דמי ניהול . חסרון נוסף הוא נושא הדיבידנדים, באחזקה של מניות המשקיע מקבל את הדיבידנד שהחברה מחלקת , בתעודת הסל הדיבידנד מושקע בגלגול חוזר של תיק ההשקעות.

לא כל הכספים שמתקבלים מהנפקת התעודות מושקעים בנכס הבסיס וחלקם מופנה להשקעות ספקולטיביות של מנהל התעודה. כשהרווח או ההפסד הם על המנפיק בלבד.

שיטות מסחר בבורסה

  • מסחר רב-צדדי- בשיטת מסחר זו נקבע מחיר אחיד שבו מתבצע מספר רב של עסקאות. בין אם במחיר ידוע שנקבע במסחר קודם לכן, או במחיר שהוא תוצאה של מפגש הקונים והמוכרים. בשיטה זו משתמשים בדרך כלל לקביעת מסחר בשערי הפתיחה והנעילה (תחילת וסוף יום המסחר), או כאשר הסחירות בניירות ערך מסוימים נמוכה ונקבע להם רק שער אחד ביום.

  • מסחר דו-צדדי- בשיטת מסחר זו נפגשות הוראות הקנייה והמכירה זו עם זו באופן רציף, כך שבכל עת מוצגות הוראת הקנייה בשער הגבוה ביותר (bid) והמכירה בשער הנמוך ביותר (ask או offer). אם מופיעה הוראת קנייה חדשה המתאימה למחיר המכירה מתבצעת עסקה במחיר זה בין הצדדים. כל עסקה עומדת בפני עצמה ויש לה שער משלה. זו השיטה בה נסחרים ניירות הערך ברוב בורסות העולם.

  • הבורסה לניירות ערך בתל אביב, הבורסה הרשמית במדינת ישראל, משתמשת בשתי שיטות המסחר: במסחר הרב-צדדי סוחרים בשערי הפתיחה והנעילה של ניירות הערך ובמסחר הדו-צדדי סוחרים במהלך יום המסחר.

קבל 50 שקל מתנה בונוס ללא הפקדה למסחר בחוזי הפרשים - אלה הם חוזים מלאכותיים המאפשרים קבלת הפרש בין שער הביצוע לבין שער הנעילה בבורסה

חוזי הפרשים הם נגזרות על מניות שמאפשרות לך להשקיע במניות אך בעלי יתרונות נוספים המאפשרים להנות מתנודות תוך יומיות/תווך קצר של מניות.
חוזי הפרשים על האינדקס מציע מסחר על 16 מדדים של שווקים מובילים.
הדרך הטובה ביותר ללמוד איך פועל המסחר בפלוס 500 היא להוריד את התוכנה בחינם, לפתוח חשבון, ולסחור בכסף-דמה. השימוש הינו בחינם ללא הגבלה - תוכל להמשיך ולסחור בחשבון מדומה כאוות נפשך.

הלוואות מדינה לעסקים קטנים

הלוואות הקרן לעסקים קטנים

כיצד לנהל בתבונה וביעילות
את כלכלת המשפחה
ולחסוך אלפי שקלים

סדנה לכלכלת המשפחה

אג"ח / אגרות חוב , קרן נאמנות , כסף זר , מטבעות , פקדונות נושאי ריבית , תעודת סל ושיטות מסחר בבורסההשקעות בורסה שוק ההון 

מכונת מסחר למשקיעים בשוק ההון בבורסה

פיקדונות נושאות ריבית

ריבית הפריים -

 הינה הריבית הבסיסית של הבנקים, והיא מושתתת על ריבית בנק ישראל לטווח קצר בתוספת מרווח של 1.5%.  בדר"כ ריבית פריים פלוס X משקפת ריבית על הלוואות, ואילו ריבית פריים מינוס Y, משקפת ריבית על פקדונות. ההפרש בין הריביות הללו זה למעשה הרווח העיקרי של הבנק.

מדד  / אינדקס - שווי השוק בזמן נתון בתחום פיננסי מוגדר

מסחר בחוזי הפרשים בסחורות , במדדים , במטבעות במניות

ללא עמלות,מרווחים קבועים כח קניה של עד פי 200 מהסכום בחשבון

ציטוטים חינם בזמן אמת

חשבון דמו חינם ללא הגבלה להתנסות, בכסף מדומה

קבל מתנה 50 שקל למסחר ללא הפקדה

סחור בחוזה הפרשים על מניות, פורקס, אנדקסים, סחורות

הפקד באמצעות העברה בנקאית או כרטיס אשראי פתח חשבון החל מ-200 ש"ח

כלים מתקדמים לניתוח טכני

 סירטון הדגמה והדרכה למסחר בחוזי הפרשים


להורדה ישירה של התוכנה

 

 

סרטון הדגמה

מסחר בבורסה אונליין

הוראת קניה בבורסה

פוזיציה פתוחה

 

שימושון

קישורים

מבזקי כלכלה

ניהול תיק השקעות

דף הבית

טיפים למשקיע

המידע באתר זה הינו כללי בלבד ומטרתו להוסיף לקורא ידי בתחום , אין בידע משום מתן יעוץ , הכותב אינו יועץ ואין לאתר או לבעליו כל אחריות  לביצוע מי מן הדברים הכתובים בו.

השימוש באתר זה מותנה בהסכמה לתנאים הכתובים בהסכם השימוש

  יבוא ברזים וכיורים |  השכרת ציוד לאירועים |  עבודה לישראלים בחו"ל – עבודות בארה"ב – עבודות באנגליה – עבודות בקנדה - עבודות באוסטרליה - חברות ישראליות בחו"ל        משקיעים שוק ההון בורסה השקעות פיננסיות   הזמנה משלוח מזון בריאות אורגני      שיפוצים     כרטיס סליקה כרטיסי אשראי  הלוואות הקרן לעסקים קטנים    קידום אתרים